Hos Unident LAB er vi også spesialister på bittskinner!

På Unident LAB skapes synergier når høy kompetanse rundt dental fremstilling møter den seneste digitale teknikken. Tannteknikerens know-how og erfaring er avgjørende for sluttresultatet i den digitale tannteknikken.

TEXT: Kerstin Orsén Foto: bildN.se

Björn Hasserud er en av Sveriges mest erfarne tannteknikere når det gjelder bittskinner. Han jobber både for allmenntannleger og med mer kompliserte kasus fra spesialistenheter innen bittfysiologi. For snart tre år siden startet han på Unident LAB i Västerås.
- Det er veldig spennende med den digitale utviklingen. 
Jeg har ikke vært i kontakt med den på det her settet tidligere, sier tanntekniker Bjørn Hasserud.

Minsket risiko
Risikoen for defekte avtrykk minsker med digitale avtrykk.

- Den konvensjonelle teknikken innebærer avtrykkstagning med ubehag for pasienten og transporter hvor defekter kan oppstå i avtrykket. Når man tar ett digitalt avtrykk som sendes elektronisk så er det problemet borte. Det blir mye sikrere, forteller Bjørn Hasserud.
 Han anbefaler å benytte en ”vanlig” voksbiting ved skanning av bittrelasjonen.

- Det er viktig at bitningen trimmes til slik at ingen voks dekker de bukkale overflatene, disse overflatene er viktige for at skanneren skal få parret sammen bittet korrekt.

Med bittskinnene etterstrebes en stabilisering av bittet eller avlastning av kjeveledd og kjevemuskler.

- Mange ganger har jeg interessante samtaler med tannleger om hvordan vi skal løse et komplisert kasus. F.eks. hvor det mangler prominens på tennene er av og til en utfordring da retensjonen av skinnen blir vanskelig. Det kan være utfordrende men er også det som gjør arbeidet så stimulerende.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kort om tanntekniker Bjørn Hasserud:

bjorn-hasserud-unidentlabErfaring:
Startet som lærling 1974, tok eksamen 1980, eget laboratorium i 27 år, tidig erfaring fra ortodonti førte til interesse for bittfysiologi og produksjon av bittskinner i vanskelige kasus.
Produserer: Bittskinner for pasienter både innen spesialisttannhelsen og til allmenntannleger.

Spesialitet: Liker kompliserte kasus hvor man finner løsninger sammen med tannleger eller spesialister.

Leveringstid: Normalt seks arbeidsdager men kan løse akutt saker på kortere tid ved behov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Slik foregår det på laboratoriet
Hele produksjonsprosessen gjøres digitalt med CAD/CAM-teknikk ifra det at tannlegen tar et digitalt avtrykk og en digital bittregistrering.

  1. kontroll_avtryck-bettskena_unidentlabAvtrykket kontrolleres alltid før arbeidet påbegynnes, selv om det sjelden er problem med digitale avtrykk.

  2. Deretter går avtrykket til CAD, det vil si at designet og den individuelle formen tas fram digitalt i ett 3D-design program. For att få et bra sluttresultat kreves det en dyktig tanntekniker som har forståelse for bittskinnens funksjon i hvert individuelle kasus. 
Nå bestemmes materialtykkelsen, underskjær fjernes, jeg blokker området hvor skinnen ikke skal ligge tett på og utformer designet. Her simuleres også bitt- og sidebevegelser. Det er viktig at det blir rett relasjon mellom skinnen og motstående kjeve, beskriver Björn Hasserud. 
Det er fasinerende å se hvordan bittskinnen vokser fram på skjermen og hvordan en virtuell artikulator fremstår med noen enkle tastetrykk. All info samles i en fil som sendes videre til maskinen for produksjon (CAM).

  3. Bittskinner blir enten 3D-printet eller frest ut. cad-cam-unidentlab
    Ved 3D-printing bygges materialet opp lag på lag og herdes mellom hvert skikt for så å sluttherdes når bittskinnen er ferdig oppbygd. Foruten noen stifter, støttemateriell, som holder i bittskinnen tilføyes det ikke noe ekstramateriell.

    Etter printingen behøver bittskinnen slipes inn og justeres slik at den blir optimalt tilpasset og behagelig for pasienten. inslipning-bettskena_unidentLabFor at skinnen skal få sin fine overflate finish så må den behandles i flere steg av erfarme hender før den godkjennes for levering.

    Om bittskinnen skal freses gjøres det i en fresemaskin, en s.k. CNC-fres, som freser ut bittskinnen fra en blokk i PMMA, et plastmateriale. Det gjør at det går med mer material. Deretter er prosessen den samme som ved printing.

  4. Bittskinnen kontrolleres og godkjennes før den pakkes og sendes fra oss.

Moderne maskinpark

Teknikken utvikles stadig, spesiselt innen 3D-området. Unident LAB ligger i framkant og jobber kontinuerlig med å holde oss à jour med ny kunnskap og tester nye material og maskiner.

- Vi følger forskningen nøye, har bygget opp stor kunnskap om sikre material og produksjonsett slik at tannleger og pasienter skal kjenne seg trygge på de produkter som vi leverer , sier Christian Nordvall, produksjonsjef. 

Les mer om Unident LAB >

 

Del:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du bruker en gammel versjon av Internet Explorer. For å kunne utnytte alle funksjoner på vårt nettsted må du oppgradere nettleseren. Klikk på lenken nedenfor for anvisninger om hvordan du oppdaterer nettleseren.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the links below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bruker du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har sluttet med all support for operativsystemet Windows XP, og ingen flere sikkerhetsoppdateringer vil bli gitt ut. Bruker du i dag Windows XP, anbefaler vi deg å oppgradere operativsystemet til et nyere system.

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to a newer system.